Syyskokouksen päätöksiä

Nuorisoilmailjoiden syyskokous pidettiin 19.11 etäkokouksena. Kokouksen sääntömääräiset päätökset lyhyesti referoituna alla

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma pienin muutoksin ja talousarvio sellaisenaan. Toimintasuunnitelma ja talousarvio löytyvät jäsensivuilta. Kerhon jäsenmaksu päätettiin pitää myös hallituksen esityksen mukaisesti ennallaan (30€)

Kerhon puheenjohtajana kokouksen jälkeenkin jatkaa Hannu Niemi. Hallitus jatkaa muutoin ennallaan, mutta mukaan tuli lisäksi Timo Mäkeläinen.

Toiminnantarkastajatkin jatkavat entisellä kokoonpanolla.

Vuoden 2021 hallituksen kokoonpano:

puheenjohtaja:
Hannu Niemi

jäsenet:

  • Maciej Borkowski
  • Juha Jalovaara
  • Vesa Lainio
  • Kari 2 Lappalainen
  • Eemeli Kuumola
  • Timo Mäkeläinen
  • Aulikki Määttänen

Tilintarkastajina jatkavat Esko Ollikka ja Jukka Rastas, varalla Timo Pankka ja Kristian Roine.